obs Het Spectrum.


Het Spectrum is een Openbare school. Dat betekent dat op het Spectrum iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom  is.
In onze school is het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden.

Wij zijn een openbare school en gaan uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.
Wij stimuleren kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. 

Wij richten ons onderwijs zo in dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.